В Ляшкевич. Поезія. Модернізм


ПОЕЗІЯ.
МОДЕРНІЗМ



Енциклопедійні
  Тлумачення:

      
Тлумачення з радянської епохи

Словник "Естетика".
МОДЕРНІЗМ ( від французського "moderne" - новітній, сучасний).
Художньо-естетична система, що склалася, починаючи від 20-х років ХХ сторіччя, як характерне відображення кризи буржуазного суспільства, протиріч буржуазної масової та індивідуалистичної свідомості. Модернізм (М.) поєднує різноманітність відносно самостійних ідейно-художніх напрямів і течій ( експресіонізм, кубізм, футуризм, конструктивізм, імажинізм, сюрреалізм, абстракціонізм, поп-арт, тощо ), кожен із яких має власну ідейно-естетичну і художньо-стильову специфіку, але разом із тим містить принципову філософсько-світоглядну і соціокультурну спільність з іншими. Формування М., як закінченої художньо-естетичної системи і відповідного типу світогляду було підготовано такими його стадіями, як декаденство і авангардизм. Названі стадії і форми М. були своєрідним протестом, з одного боку, стосовно певних деструктивних тенденцій в буржуазному суспільстві, його духовному житті, а з другого боку - протестом відносно таких характерних для художньої культури пізнього капіталізма явищ, як епігонське повторювання канонізованих форм і стилей, вироблених реалізмом і романтизмом ХІХ віку; пасивне, поверхневе копіювання дійсності, заявлене натуралізмом; відмічений печаттю змістової й формальної руйнації академізм. Протестуючи проти таких тенденцій М., одначе, виявляє намагання не до подолання їх, а до трагічно-хворобливої естетизації. Відчуваючи дисгармонію світу, відчуженість особистості, несвободу і нестабільність становища художника в світі капіталу, М. заперечує при цьому можливості попередніх (інших) культурних традицій не тільки протистояти силам руйнації, але й виражати своє відношення до них, навіть адекватно їх мистецьки відображати. Звідси різкий, а подекуди і войовничий антитрадиціоналізм М., підкреслений естетичний антинормативізм, що нерідко набуває бунтарсько-епатуючого і екстравагантно-декларативного характеру. Стильове новаторство стає самоціллю. Відкриття та освоєння М. ряду нових художніх засобів ( потік свідомості, коллаж, ассоціативний монтаж визначило суттєвий вплив на великих художників-реалістів ХХ віку...

Великий тлумачний словник сучасної української мови.
МОДЕРН (не плутати з поняттям російського модерну, як сецесії - ред.) -
1 - декадентський напрямок у мистецтві і літературі кінця 19 ст. початку 20 ст. (себто у цьому розумінні вживання означення - майже модернізм - ред.),
2 - стиль, характерний для декадентського напрямку в мистецтві.
3 - невідм.прикм. Сучасний, модний.

Зауваження: - можливо, лінія розподілу між крайніми областями модернізму і модерну в різниці відчуттів: "активний - суспільний - авангардовий - нав'язливий" (модернізм) і "пасивний - обличчям до індивідуального - неавангардовий - ненав'язливо інтелектуальний" модерн. Але там і там заперечення "попередніх" традицій.

Можливі поетичні зразки

Copyright 2000 - "ПОЕТИЧНІ МАЙСТЕРНІ" - Львів