Заперечний аргумент...
(спроба простої логічної схеми)

    ... виходячи з того, що всяке заперечення реальності, насправді, є формою ствердженням реальності... Як у тому анекдоті: хай хоч як немовля ваше верещить та головою крутить – ні!!! - Це значить так! - Хочу... їсти і ср…ти!
    От і Кант* каже: “Але там, де межі нашого можливого пізнання є дуже щільними, а стимул до суджень великим, а ясність свідчень, котрі пропонуються тут – дуже обманливою і, отже, збитки від помилки – значні, - тож тут ми маємо негативність (заперечність) настанов, котра голо служить тому, щоб оберігати нас від помилок, і що вона-тут має більшу важливість, ніж деякі позитивні (ствердні) повчання, завдяки котрим наші знання могли б отримувати приріст”...
    ... тож, коли з десяти варіантів реального - дев’ять відкинуто, як заперечені, то це значить, що лиш один варіант для цієї частинки реального вірний?.. Насправді – вірні всі десять... для всієї реальності... Якщо ти помилився у виборі варіанту заперечення, то вся реальність, однак, залишається дійсною. (Наприклад: той варіант, котрий був заперечний для “природи часток” – виявився ствердним для “природи хвиль” – той – котрий був заперечний для “природи хвиль” – виявився ствердним для “природи часток... обидва ж, як заперечні один щодо іншого, вони виявилися ствердними для “природи світла”... а для будови усієї природи.. а до усієї реальності? - Якимсь “станом заплутаності”!).
    * “Wo aber die Schranken unserer möglichen Erkenntnis sehr enge, der Anreiz zum Urteilen groß, der Schein, der sich darbietet, sehr betrüglich, und der Nachteil aus dem Irrtum erheblich ist, da hat das Negative der Unterweisung, welches bloß dazu dient, um uns vor Irrtümer zu verwahren, noch mehr Wichtigkeit, als manche positive Belehrung, dadurch unser Erkenntnis Zuwachs bekommen könnte. – Коли однак межа-бар’єр нашого можливого усвідомлення дуже щільний, стимул до рішення великий, ясність, собі пропонується, дуже обманливо, і недолік від помилки значний є, в такому разі маємо негативність настанов, які голо для того служать, через нас до помилкового до ховати, ще більша важливість, як деяких позитивних повчань, внаслідок-завдяки наших усвідомлень приріст одержувати могли”.
    06.05.2017р.