?  
  ?  
/
(1937)


  1. EMIGRANTĖ (̲)
   Tarp kitų, skubesnių naujienų frazė ragely:
   Ar girdėjai? Senokai. Deja, ji labai kamavos.
   Nežinau, namie ar kitur. Dabar nedažnai
   lankausi tuose vitrinų ir tunelių tyruos.
   Neatspėju ir mėnesio. Rodos, pavasarį būna
   kiek lengviau pasitraukti: juoduojančio sniego,
   anglinų pumpurų ir valkų bjauratis apramina,
   nes atgimti daros ne taip jau svarbu. Aleksandras,
   Eduardas, Ksenija (ji dar gyva). Išsiblaškiusios kartos.
   Menu tik pūką ant skruosto, grebluojančią tarseną, dideles pėdas.
   Per ryškūs lūpų dažai. Ne iš karto suprantamos akys.
   Stalčiuose kaspinas, kvitai ir čekiai, jau pusė gyvenimo šičia.

   Treji pirmieji metai praslenka veltui
   taip sako visi. Nevisiškai tai, ko tikėjais:
   šaltis retuos laiškuos iš gimtinės, kurioj nesikeičia
   nei kalėjimų sienos, nei laikraščių skiltys. Už grotų pirmajam aukšte
   reklamos, antenos ir purvas. Ties akiračiu smailas mormonų
   šventovės bokštas nei švirkštas (heroinas, ne opijus liaudžiai,
   šiandien tvirtintų Karlas). Nematau, ar ji vagone,
   ar jau sėdi už vairo: vis vien virš galvos grindinys,
   betonas, gelžgaliai, būsimas kapas. Patamsyje girgžda liftai.
   Sausas kontorų korys, kur tavo akcentas
   nekliudo, tačiau neteikia vilčių. Nuo skausmo pagelbsti
   ne žemynų kaita, o mirtis. Pradžioje ji padidina skausmą.

   Iš tikrųjų, tiek laiko. Po smilkiniu renkasi raukšlės,
   pro riešą, gal dar labiau pro pirštus prasišviečia kauliukai.
   Kitam gyvenime buvom pažįstami. Ten sidabravo ožekšniai,
   skroblynai riedėjo į slėnį. Ne, nieko tarp mudviejų. Ginčai,
   apie skaitytas eiles, bičiulius. Vieną kartą net barnis prie durų,
   kur pora beveidžių sfinksų iš juosvo cemento
   tikriausiai stūkso ir šiandien. Paskui geresniojoj Bronxo daly
   molbertas, iškreivintos šaknys, turinčios reikšti
   nenykstantį ryšį su tėvynės gamta ir t. t. Nes gamta atsilygins:
   kūnas nugali sielą, limfos greitkeliu skuba ląstelės,
   bronchai džiūsta, ir medikas ištaria graikišką žodį,
   paaukojantį mus Browno judesiui, šarmui ir rūgščiai.

   Debesys, drėgnas granitas, pilkas vandens gomurys.
   Šitos upės neteka niekur. Prie garažo prislinkęs meškėnas
   snukeliu pabarbena duris, voverė kibirkščiuoja spygliuos.
   Įžiūrėdamas pirmą žibintą, beveik negalvoji
   apie naktį. Širdis atkakliai tarsi kūdikio kumštis
   daužo tai, ko nemoka įvardyti. Lapai apipila šaką,
   triūsia skruzdėlės, veidrody blizga dažų buteliukas,
   neįrėmintos sensta trapecijos, plaštakos, žvaigždės,
   brangios tik jai. Visa tai buvo senokai.
   Kūno gėda ir vargas, kosulys, nenumaldomas išskyrų kvapas,
   įsipykęs noras, kad tai greičiau pasibaigtų,
   abejingi praeiviai. Atleisk man tylą ragely.   (3)
   : 5.5 | "": 5.5

  2. UŽUPIS (в)
   Liepų šurmuly, prieš akmens krantinę,
   ties skubria srove, panašia į Tibrą,
   su jaunais barzdočiais gurkšnoju Gilbeys.
   Sutema, stiklų skambesys ir dūmai.
   Nepažįstu jų. Pažinau jų tėvus.

   Ką gi, kartos keičiasi. Diktofonas
   šlama ir užsikerta. Pašnekovams
   rūpi lygiai tas, kas ir man kadaise:
   ar kančia ir gailestis turi prasmę
   ir ar menas tvers, jei nebus taisyklių.

   Aš buvau kaip jie, kol patyriau keistą,
   už kitas tikrai ne geresnę lemtį,
   ir žinau, jog blogis nežūva niekad,
   bet aklybę galima prasklaidyti,
   ir eilės vertos daugiau nei sapnas.

   Vasarą dažnai nubundu prieš aušrą
   ir be baimės juntu, kad artėja laikas,
   kai naujoms gentims pasiliks žodynas,
   debesis, griuvėsiai, druska ir duona,
   o man jau nieko, išskyrus laisvę.   (2)
   : 5.5 | "": 5.5

  3. NAUJOSIOS ANGLIJOS UOSTE
   ( 볿)

   Ne jūra, o tvankios miglos, betono luitai,
   gelžgaliai, tarp kurių patamsėjęs karminas
   retkarčiais trykšta į orą. Pūvančių dumblių
   užgožtas, kyšo bangolaužis prieglobstis kirui.
   Stebėtojas smėlio ir sąsiaurio sandūroj laukia,
   kol raudonis užges šiapus stiebų suirutės
   ir bus jau laikas namo. Bet kame gi jo namas?
   Čia ar kitam vandenyno krante? Kalnuos, kur lavinos
   nuogai nusvidino šlaitą? Po užmiesčio kėniais,
   kur dūluoja įgriuvę rūsiai? Nejaunėjančiam kūne,
   kuris atsisako paklusti? Galbūt abejonėj,
   kad gyvenai? Tikrume, kad išnyksi? Rūdžių apnuodytoj terpėj
   ar žvilgsny, kuris net joje
   pagauna simetriją, sandorą, saiką?   (2)
   : -- | "": --

  4. x x x
   Pasaulį paantrina purvina
   upokšnio vaga, trumpėja diena,
   lėliukėje grumias kolonos,
   ir smegenis vėl pristabdo sapnai
   (suklaidintas jų ginčo, tu net nežinai,
   Svarstyklės ar jau Skorpionas

   valdo žemę). Šlapių stogų, aptvarų,
   veidrodžių mėnuo. Alsuoja garu
   prie šiukšlyno svyruojantis medis.
   Kas galėjo išskristi išskrido. Dagys
   dreskia tuštumą. Stotį kamuoja drugys.
   Bemaž kaip išnykusiais metais

   alum ir keiksmais atsiduoda kertė
   prie bufeto. Virš bėgių švytruoja žvaigždė
   ir trūnija imperijos oras.
   Tokią tėviškę skyrė tau Viešpats. Akla
   sekluma, aptrupėjusių blokų tyla,
   prekyvietė, castrum doloris,

   atspindys po vokais, dešimt žodžių voke,
   spraga atminty. Su gyvybe rūke
   prasilenkia, kaip andai, gyvybė,
   kol beveik išgirsti, kaip krūtinės narve
   tyluma įsitempus įveikia save,
   tamson įsiterpia dievybė

   ar tai, ką mes laikom dievybe. Kantri,
   ji kaip ostija vartos tuščiam gomury,
   ir skardus trupinys ant liežuvio
   atgaivina ir liepia atmerkti akis,
   ir žmogus, dar nejusdamas, ką pasakys,
   suvokia vien tai, kad nežuvo.   (2)
   : -- | "": --

  5. PRIE EŽERYNO
   ( )

   Vos pravėrus duris, viskas sugrįžta į vietą
   garlaiviukas ties prieplauka, eglės ir tujos.
   Senutei, maitinančiai antis, ko gero, tiek metų, kiek Leni
   Riefenstahl. Ne visai išsprogę kaštonai kalvos papėdėj
   jaunesni, bet amžium tikriausiai prilygsta jos filmams.
   Drėgna, šviesu. Pernykščiuose lapuose rausias ežys
   ar nežina kieno siela. Mirties ir gyvybės vanduo
   pripildo lygumą. Celsijus bei Fahrenheitas
   žada pavasario dieną, šešėlis pridengia
   praeitį (lygiai kaip dabartį), pirmosios giedros savaitės nusvidina tiltus
   taikingoj Europos kertėj tarp Wannsee ir Potsdamo ten,
   kur daug kas įvyko, bet nieko daugiau turbūt neįvyks.
   Kelintą dieną matom nušiurusią varną sode,
   o kartais ant stogo. Senieji manytų, kad jos
   atkaklumas yra pranašystė. Išnirus iš medžių
   tankmės, ji pašoka nuo vieno antenos skersinio
   ant kito, blizgėdama šonu nei skystas metalas
   termometro stikle. Nepajėgiam suprasti,
   ką žymi tos padalos. Gal agonijos pradžią?
   Praeitis neapšviečia, bet vis dėlto bando
   kažką pasakyti. Gal varna nutuokia daugiau apie mus
   ir istorijos purvą, nekaip mes patys nutuokiam.
   Ką ji nori priminti? Juodas nuotraukas, juodas radistų
   ausines, juodus parašus ant dokumentų,
   beginklio sustingusį vyzdį, belaisvio batą ir bėglio
   lagaminą? Kažin. Tai prisimenam patys,
   ir tai nesuteiks išminties. Paukštis ženklina tik atsparumą
   ir kantrybę. Prašyk, ir jie tau bus dovanoti.   (1)
   : -- | "": --

  6. KOMANDORO ŽINGSNIAI
   ( )

   Kol išsiblaškęs žvilgsnis aplenkia afišą
   ir bando įvaldyti fojė margumyną,
   jau šnekas instrumentai. Tarp kolonų, nišoj
   venų rezginį persmelkia krislas kofeino,
   paspartindamas pulsą. Gęstančio sietyno

   purslas plaukia virš parterio. Sąskambiai plečias,
   kartodami, jog meilei nesurasi masto,
   apibrėžties ir centro, išskyrus ją pačią.
   Melodija lyg vėjo tankmė arba spąstai.
   Konsonansų deguonį, disonansų astmą

   įsiurbia bronchai. Geismas betikslis, bet Viešpats
   jam dovanoja kūnus, tarytum garsyną
   kompozitoriui. Smuikai susišaukia. Griežtos
   kontrapunkto taisyklės kausto libertiną,
   kuris nė pats nežino bučiuoja Zerliną,

   ar Elvyrą, ar Anną. Paspringsta intrigos,
   stratagemos išyra lyg Irako fronte,
   rezgia kilpas trombonas, mušamieji, stygos,
   talkon ateina būgnas, ir artinas forte,
   sau ieškodamas aido ir rasdamas morte.

   Nei švyturio, nei uosto. Salė susvyruoja,
   padūkęs metronomas nulašina šviną,
   kuris bemaž prilygsta pragarui ar rojui
   tiksliau, abiem kartu. Dvispalvio debesyno
   šešėlis gaubia sceną, krėslus ir Berlyno

   kvartalą. Taip išsenka naktis. Kalendorius
   siaurėja nei bukletas, perlenktas per pusę.
   Sako, meilė stipresnė, nekaip Komandoras.
   Įkvėpk jos atminimą gryno oro gūsį,-
   ir būsi išganytas. Nors turbūt nebūsi.   (1)
   : -- | "": --

  1. TARP LANDWEHRKANALO IR SPREE
   (² )

   Muratui Haschu

   Aš čia lankiausi prieš galybę metų,
   Čia gėriau tirštą ištrėmimo midų
   Ir tulžį, stropiai lošdamas šachmatų
   Ar kortų partiją su likimu,
   Čia dirsčiojau, vaidindamas Nasoną,
   Nuo pakylos į draudžiamąją zoną,
   Akylą saugumiečių garnizoną
   Ir kuopas ištuštėjusių namų.

   Kanalas, kur sumeškeriojo Rozą,
   Jau nebeatšviečia griuvėsių ruožo.
   Atgyja stotys. Keičias gatvių bruožai.
   Kas nepasikeitė? Nebent tu pats.
   Alėjos perspektyvoje ištrykšta
   Skaidri liepsna, lyg baltymas pro lukštą.
   Virš ambasadų blunka vakarykščių
   Kolosų vėliavos. Pariser Platz.

   Tarp naujo parkingo ir minibaro
   Stebiu tuštoką postmoderno erą.
   Ties banku sterilesnis už Sacharą
   Stiklinio atriumo šulinys.
   Akis palydi blizgią bėgių siūlę
   Lig sankryžos, kur plūduriuoja saulė
   Ir drumstą dangų duria Siegessaule,
   Neginčijama tarsi neiginys.

   Neliko Sienos. Netgi neatseksi,
   Kur ji stūksojo, kur tekėjo Stikso
   Juoda srovė. Konsumpcijos ir sekso
   Kunigaikštystė neįmins mįslės,
   Kurią nedrąsiai užmena turistas.
   Kame puikavos politbiuro sostas,
   Prekiauja piešiniais avangardistas,
   Pasprukęs iš pranykusios šalies.

   Mane, kaip jį, svaigina laisvės plotai.
   Aš anachroniškas kaip hugenotai,
   Bet vis dar gyvas, nors kalbu miglotai,
   Nesklandžiai, ne į temą, be tvarkos,-
   Patyręs šilta, kai kada ir šalta,
   Paklydęs tarp granito ir bazalto,
   Šalia svyruojančio beveidžio tilto,
   Įtilpusio naujoviškuos laikuos.

   Aš jiems nepriklausau kaip šis frontonas,
   Šarvai, vežėčios, Herkulis, grifonas,
   Kuriuos į dabartį atplukdė tvanas,
   Aptėškęs vandeniu (tiksliau, ugnim).
   Bet kol nerangūs murzini trofėjai
   Dar priešinas žvarbiam balandžio vėjui,
   Akropolių kūrėja ir griovėja
   Paladė mano deivė su manim.

   Žmogus, manyčiau, visada naujokas
   Jos valdose, kur mainosi epochos,
   Imperijas palydi bergždžias juokas
   Ir pergalės kerai neamžini.
   Nustojęs tėviškės, dažnai ir vardo,
   Jis mokos vienumos, nevengia skurdo,
   Tačiau (kaip sakė emigrantas) nardo
   Laike nei salamandra židiny.

   Ir tai turbūt vienintelė malonė
   Krašte, kur karaliauja žodis ohne.
   Atsilaikyk, kol pasibaigs kelionė,
   Gyvenk liepsnoj. Tau niekas nepadės.
   Šiukšliaduobės primurdytos idėjų,-
   O tu, nors menkas, vis dėlto bijojai
   Vergystės kiek labiau, negu pavojų,
   Ir netiesos labiau negu mirties.

   Virš medžių sklendžia angelas. Ar pikto,
   Ar gėrio, nesuprasi. Jį sutikti
   Man per vėlu. Kaip reikalauja takto
   Taisyklės, lemčiai dera padėka.
   Kol proskynoje žiebiasi žvaigždynas,
   Aš pasuku tenai, kur būta Sienos,
   Ir išnykstu, nuo pergrūstos vitrinos
   Nutrynęs savo atspindį ranka.   (1)
   : -- | "": --

  2. LA BAIGNEUSE
   Kas žino gyvenimas buvo ar ne,
   bet siauroj krantinėj nutvieskia mane
   suardyto vandens sidabruojantis gaisas,
   valtis plėšia kanalą buku noragu,
   ir nuo tiltų lig pat šlakuotų stogų
   miestas guli nelyginant skylantis vaisius

   ant supurvinto stiklo. Prėski ribuliai
   (teisingiau pasakius, tyla) atkakliai
   daužo bortus. Šešėlis įveikia bevardę
   marių skiautę. Kerpėtas plytas įstrižai
   kerta mėlynos drobės. Tamsėja dažai,
   ir tinklainėje vėjo persmelktas Guardi.

   Calli, campi, campielli. Pajuodęs akmuo,
   arkatūroje drėgnas lagūnos rašmuo,
   kito šimtmečio dangūs. Apkvaitusi Clio
   pražiūrėjo šiuos mūrus. Jiems gresia tiktai
   dumblas, potvynis, žemės trauka. Pamatai
   neskubėdami grimzta į ramią stichiją,

   miestas braido erdvėj. Ligi kelių šilta
   marmurinio fasado ar jūros puta,
   atsiduodanti tepalu ir puvėsiais,
   o aukščiau, kur beveik nesiekia rega,
   baltas liūtas su išmintingiausia knyga,
   pilnas gailesio mirusiems ir gyviesiems,

   nes ne mums, o jam atverta ištarmė
   ta, kuriai paklūsta sekundžių trukmė,
   visos formos, nuo angelo lig trilobito,
   aptrupėjus dygi frontono kriauklė
   ir sala, kur kaulus apklojo žolė,
   laukdama neišauštančio Viešpaties ryto.

   Sienų mezginius drasko scirocco. Šutra
   dengia veidą kauke (nors veido nėra),
   temdo kupolo žvyną ir vėtrungių varį.
   Miestas plaukia pirmykštėn gelmėn, kurioje
   karaliauja slidi vandenų gyvija
   plekšnės, rajos, ascidijos, frutti di mare.   (2)
   : -- | "": --

  3. KOPOS WATERMILL'E
   ( ˲)

   Gal šešios, gal septynios laiko juostos
   (klumpu, kada skaičiuoju) skiria mudu
   nuo kontinento, virtusio tyla
   ir pašto kodais. Tarkime, Long Island:
   vandens nusvidinti gargždai, lentinė
   šiurkštoka prieplauka. Ne pirmą sykį
   matau tuos katerius, bures, bemiglį
   bemiegį horizontą. Lagūna
   alkūnėm liečia sandėlį ir žolę.
   Nuo čia neįžiūrėsi vandenyno,
   bet jį gali nuspėti - iš toli
   vos girdimu mirgėjimu ataidi
   mūša, nubarstanti medūzų dribsniais
   ir putom pėdsakus (kuriuos palikom
   turbūt mes patys). Ties garažo durim
   kaskart ilgėjanti diena įterpia
   kiek patvaresnę žymę: padangų
   vingiaraštį, sublizgusį drėgnai
   tarytum pirštų atspaudas anketoj.
   Mėlynę šiukšlina irzlus lėktuvas.
   Nejudrios tik žuvėdros. Reklama
   kamuoja visko mačiusį ekraną.
   Šešėlis kopia laiptais. Šeimininkas
   burtininkauja prie viryklos - verčia
   i katilą austres ir krevetes.
   Jo pirštai dreba kiek labiau nei pernai.
   Sakyčiau, tai vienintelė naujovė
   šioj lotofagų žemėje.
   Popiet
   važiuosime į vietos knygynėlį,
   kur dvylika bičiulių palydės
   kukliais plojimais jo eiles. Aš niekad
   neklausiau, kur jis gimęs, bet manoji
   provincija ir jam nesvetima .
   Beje, visi klausytojai iš to
   kraštovaizdžio, iš mūsų laiko juostų.

   Skirtingos lemtys. Pavyzdžiui, kertėj
   nuo saulės prisimerkęs ponas V.
   Jis kartkartėm prisimena, kaip bėgo
   kaitriu duobėtu grindiniu stotin,
   kuri vylingai tolo, lyg miražas
   tarp cementinių blokų. Perone
   jau nebebuvo konsulo - prieš porą
   dienų (o gal tik valandų) atleistas
   iš pareigų, jis kuitėsi kupe,
   bet persisvėręs per vagono langą,
   dar spėjo negrabiai pasirašyti
   ant išganingo popieriaus. Kita
   dalia ištiko advokato sūnų
   A. S. (dabar profesorių). Jis slėpės
   pasienio klojime, tačiau įkliuvo
   (nuo tų laikų pety paliko randas -
   atsitiktinė durtuvo žaizda).
   Paskui jis vertė taigoje egles
   ir valė šabakštynus, tiek įvaldęs
   kirtėjo amatą, jog vykdė normą
   už du - save ir motiną, kuri
   nepajėgė pramokti vyrų triūso.
   Jie išsigavo laisvėn per Iraną,
   bet tai kita istorija. Trečiasis,
   čionykštis psichiatras M ., nemėgsta
   kalbėti apie prismardintą urvą,
   kur jis (drauge su dvidešimt šešiais
   iš pusės tūkstančio) išvengė galo.
   Kai trūkus aptvarams išsibėgiojo
   sargyba, zonon įžlegėjo tankas -
   griausmingas išvaduotojas, netrukus
   pavirtęs prievaizdu. Bet, ačiū Dievui,
   anuo metu dar buvo nesunku
   nuo jo pabėgti. Netgi tam, kas mirė
   kelis kartus .

   Pargrįžtame namo.
   Bičiulis kiek apsunkusia ranka
   bemaž kaip pernai sukinėja vairą.
   Jis žino gal daugiau už tą trijulę.
   O pagaliau aš irgi iš tenai.
   Nealpęs barake, nekirtęs miško,
   aš vis dėlto gimiau toj laiko juostoj.
   Nes kontinentai keičiasi lėtai:
   beveik tie patys pėdsakai tinklainėj,
   nors gal tenai, kur jie regėjo mūrą
   ar žiburį, man švietė tuštuma.
   Aš užgriebiau gal trečdalį to amžiaus,
   tačiau ir jo gana. Bet štai sodyba ,
   stulpai ir gebenės, medinė siena,
   dosningai apdrėbta šviežiais dažais,
   ir laikraštis ant vėstančios vejos
   su nuotraukomis iš Balkanų fronto.

   Greičiausiai nieko kito ir nėra,
   vien įspaudai, vien nepatvarios žymės
   asfalte, smėly, sąmonėj, pasuos
   ir kūnuos. It netylanti griūtis,
   jas antrina ir stelbia naujas laikas.
   Paskui mums lieka nebedaug. Senatvė,
   mirtis, atėjus deramu metu,
   lyg atvirukai, sąskaitos, lyg svečias
   į pobūvį su austrėm ir krevetėm.

   Ant stalo tuščias butelis. Naktis,
   sušlavus trupinius, užbaigia puotą.
   Miestelis knarkia. Katerių žibintai
   ir žvaigždės susilieja su dangum.
   Lentyną liečia pirmas spindulys,
   ir į Kanados pusę skrenda gulbės.   (1)
   : -- | "": --

  4. ATSIGRĘŽĘS TIES RIBA
   (, ) . ..

   Taku tarp nuolaužų reikėjo kiek palipti
   į kalną. Požemy akis klaidino viskas:
   kiaurymės, išgąstis, birus pageltęs molis,
   uolų hieroglifai, nelyginant skenduolis
   iš prieblandos išplaukęs tamsiaplaukis miškas.
   Klajūnui rodėsi - jis pragaišino kryptį

   nuo prarajos, kur sielos senka ir užminga,
   į žemiškus laukus. Bet muzika stiprėjo
   smegenyse - galia, kuriai paklūsta Hadas,
   ankstesnė negu mes, nebūtyje suradus
   sau formą, pranašesnė už hiperborėjų
   ledus ir Nilo kaitrą. Nes tik ji prasminga.

   Ji traukėsi tylon ir buvo juo didesnė,
   juo nebylesnė, vos nuspėjama po juodo
   akmens dangum, kur Chronas ilsis nuo griovimo,
   pasižadėjusi laimėti sugrįžimą
   iš veidrodžių tamsos. Atsikratyti nuodo,
   apvilkti kūnu skaidrią tuštumą, pratęsti

   tai, ko nėra. Toli vaidenosi neskubūs
   šešėlio žingsniai. Vėsų prakaitą nušluostęs
   nuo veido, jis aukojo Sappho ir Terpandrą,
   kurie dar negimė, už tą kelionės bendrą.
   Bespalvė garbana, švelnus dėmėtas skruostas...
   Jei raumenų skutai nukrito tarsi rūbas

   nuo kaulų, ar išliko šypsena? Jį vedęs
   valdingas troškulys įsakė atsigręžti.
   Ar ji dar ta pati? Ar atmena, ar nori
   atgauti pojūčius, nelemtą geismo svorį,
   likimą, ateitį, save? Jei ne, tai esti
   vien Trakijos naktis, jos fleitos ir menadės.

   Jis pažvelgė atgal. Pasaulis atsimainė,
   kraštovaizdis bemaž pranyko. Kliegė baikščios
   pajūrio įnamės, ir Euras plakė dyką
   atšlaitę, nuo bangos išlinkusią nei stygą.
   Uolynas baigėsi. Toliau bolavo žvaigždės,
   kurios po šimtmečių pasveikins kitą dainių.   (3)
   : 5.83 | "": 6